Leger

Et velfungerende flymedisinsk støtteapparat består av fagpersoner med spesialisert kompetanse på flere områder.
Personer i luftfartsrelatert virksomhet trenger oftest bistand fra den "allmennpraktiserende" flylegen, dernest fra øyelege, øre-nese-hals- eller andre spesialister.