Leger

Et velfungerende flymedisinsk støtteapparat består av fagpersoner med spesialisert kompetanse på ulike områder.
Personer i luftfartsrelatert virksomhet trenger oftest bistand fra den "allmennpraktiserende" flylegen, dernest fra øyelege, hjertespesialist, øre-nese-hals-lege eller andre spesialister.
Ved behov innhenter vi råd eller henviser til rette vedkommende.