Øre-nese-hals- og søvnspesialist Olav Skatvedt

Skatvedt  er utdannet lege i Oslo, dr

the time) Almost buy viagra online cigarette smoking, substance abuse or depression, sexual.

. med. i Oslo 1996 med doktorgrad på undersøkelser og behandling av pasienter med obstruktivt søvnapne-syndrom. Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer fra 1992, og akkreditert som spesialist i søvnmedisin i 2008. 

Han har skrevet en rekke artikler i velrenommerte internasjonale tidsskrifter, og var førsteforfatter av Legeforeningens skriftserie om snorking og pusteproblemer hos voksne og barn.

Han driver bred ØNH-praksis og har også spesialkompetanse og utstyr for utredning og vurdering av svimmelhet .

Fra høsten 2019 har han lokaler hos Råholt Øre-Nese-Hals, Eidsvoll.