Øyelege Jörn Beckröge

Jörn Beckröge, godkjent spesialist i øyesykdommer siden 2000, er utdannet lege i Hamburg, Tyskland med embetseksamen i 1991. Videre spesialistutdannelse ved Ullevål Universitetssykehus. Administrativ leder av øyelegetjenesten på FMI fra 2000 til 2007.
Driver Jessheim Øyelegekontor og tilbyr
øyelegekontroll for alle flymedisinske klasser, generell oppfølging av øyesykdommer, utredninger samt fargesynstesting og testing av kontrastsensitivitet etter refraktiv øyekirurgi.