Flylegene på Jessheim

"Flylegene på Jessheim" holder til i Gardermoen Medisinske Senter. Senteret åpnet i Trondheimsvegen 60 på Jessheim den 16.01.1987. Her var det legekontor, bedriftshelsetjeneste, fysikalsk institutt, kiropraktor og treningssenter

Med kort avstand til Oslo Lufthavn Gardermoen har flyrelatert arbeid blitt en del av hverdagen vår.

Mye har skjedd siden 1987. Fra å være Romerikes største private legesenter på 90-tallet gikk legevirksomheten inn i fastlegeordningen i 2001. Ved GMS Legekontoret arbeider nå 8 fastleger. Ellers i senteret er det fysikalsk institutt, ØNH-spesialist, psykologer, nevropsykolog, ernæringsfysiolog, massører, refleksologer, masører og apotek. 

Inge Nessiøy - flylege, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Ullensaker - har tidligere arbeidet ved Flymedisinsk Institutt på Blindern og for Flymedisinsk Seksjon i Luftfartstilsynet ved siden av hovedarbeid som allmennpraktiserende lege her siden 1987. 
Rolf Heimberg - flylege, spesialist i indre- og arbeidsmedisin og tidligere sjeflege i Luftfartstilsynet - pensjonerer seg og har lagt ned sin flylegevirksomhet fom. 011218.  Takk til ham for god hjelp! Spørsmål fra hans tidligere kunder kan rettes til kontoret. 

Viktige lokale samarbeidspartnere er øyelege Jørn Beckröge ved Jessheim Øyelegekontor i Trondheimsvegen 82, telefon 63979440, og ØNH-spesialist Olav Skatvedt ved Ullensaker ØNH i Trondheimsvegen 60, telefon 63979330.   

Vi ønsker både gamle og nye brukere velkomne!