Flylegene på Jessheim

"Flylegene på Jessheim" holder til i Gardermoen Medisinske Senter. Senteret åpnet i Trondheimsvegen 60 på Jessheim den 16.01.1987. Her var det legekontor, bedriftshelsetjeneste, fysikalsk institutt, kiropraktor og treningssenter

Med kort avstand til Oslo Lufthavn Gardermoen har flyrelatert arbeid blitt en del av hverdagen vår.

Mye har skjedd siden 1987. Fra å være Romerikes største private legesenter på 90-tallet gikk legevirksomheten inn i fastlegeordningen i 2001. Ved GMS Legekontoret arbeider nå 8 fastleger. Ellers i senteret er det fysikalsk institutt, ØNH-spesialist og psykologer. Vår interkommunale legevakt flytter i mars 2018 til nye lokaler ved det nye LHL-sykehuset på Jessheim.

Inge Nessiøy - flylege, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Ullensaker - har tidligere arbeidet ved Flymedisinsk Institutt på Blindern og for Flymedisinsk Seksjon i Luftfartstilsynet ved siden av hovedarbeid som allmennpraktiserende lege her siden 1987. 
Rolf Heimberg - flylege, spesialist i indre- og arbeidsmedisin og tidligere sjeflege i Luftfartstilsynet - startet her i april 2012.
I kontorfellesskapet er vi selvstendig konsulenter, og samarbeider tett for å gi et fleksibelt og best mulig tilbud til brukerne. 

Viktige lokale samarbeidspartnere er øyelege Jørn Beckröge ved Jessheim Øyelegekontor i Trondheimsvegen 82, telefon 63979440, og ØNH-spesialist Olav Skatvedt ved Ullensaker ØNH i Trondheimsvegen 60, telefon 63979330.   

Vi ønsker både gamle og nye brukere velkomne!